Javni poziv,

 • JAVNI POZIV UNESCO: Finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

  UNESKO je raspisao osmi poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD).
  Fond je formiran 2005. godine  s ciljem investiranja u projekte zemalja u razvoju, koji vode ka strukturalnim promjenama kroz upoznavanje politike i strategija koje direktno utiču na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza.
  Smjernice o upotrebi resursa IFC-a možete vidjeti na sljedećem linku: SMJERNICE
  Projekti koje podržava IFC u skladu su sa Konvencijom o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza iz 2005. godine i pokrivaju širok spektar aktivnosti, od izgradnje kapaciteta do analize i razvoja politika, podrške preduzetništvu i konsolidacije kulturnih industrija.
  IFCD-ov vodič sa bilješkama ima za cilj da aplikantima pomogne da na što efikasniji način pripreme svoje prijedloge projekata. Smjernice i prijedloge za apliciranje možete naći na sljedećem linku: PRIJEDLOZI
  Rok za podnošenje zahtjeva je 14. april 2017. godine. Sve prijave podnose se putem zvanične online platforme IFCD-a, te zahtjevi poslati mailom ili pismom neće biti uzeti u razmatranje.
  Sve informacije o proceduri podnošenja zahtjeva i selekciji, možete pronaći na linku: PROCEDURE.
 • PONOVOLjENI JАVNI POZIV ZА PODIZАNjE ZАSАDА I PROIZVODNjU CRVENE PАPRIKE: Podrška poljoprivrednicima u Bijeljini

  Ponovljeni Javni poziv za podizanje zasada i proizvodnju crvene paprike
  PROJEKАT "JАČАNjE INTEGRАLNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE ZА SMАNjENjE NEZАPOSLENOSTI I SUPSTITUCIJU UVOZА U PRERАĐIVАČKOJ INDUSTRIJI",

  Rok za podnošenje prijava je 30.12.2017. 

  U okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ finansiranog od strane Evropske unije, a implementiran od strane Međunarodne organizacije rada – ILO, raspisuje


  „PONOVOLjENI JАVNI POZIV ZА PODIZАNjE ZАSАDА I PROIZVODNjU CRVENE PАPRIKE“

  U okviru projekta „Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u prerađivačkoj industriji”, raspisan je Ponovljeni javni poziv za fizička lica sa područja Grada Bijeljina, za podršku u aktivnostima podizanja zasada i proizvodnje crvene paprike. Opšti cilj projekta je davanje doprinosa smanjenju nezaposlenosti na području Bijeljine, te povećanju konkurentnosti lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Vodeći implementator projekta je udruženje Centri civilnih inicijativa (CCI), a partneri su Grad Bijeljina, Zavod za zapošljavanje RS - filijala Bijeljina, “Sava Semberija d.o.o.”Bijeljina, te Ustanova za obrazovanje odraslih “Dositej” iz Bijeljine.
  Između ostalog, plan je da se projektom podrži 50 nezaposlenih osoba, vlasnika ili uživalaca prava nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava i obradivog zemljišta (2,5 duluma), da se obuče tehikama uzgoja, te snabdiju neophodnim repromaterijalima za proizvodnju crvene paprike (cca 600 tona). S obzirom da se radi o deficitarnoj sirovini, projektom je definisano da sav prihod bude plasiran u domaćoj prerađivačkoj industriji – preduzeću „Sava Semberija“ d.o.o. Bijeljina, po unaprijed ugovorenoj otkupnoj cijeni.
  Korist za aplikante
  Odabrani poljoprivredni proizvođači će tokom projekta dobiti:
  - sertifikovanu obuku o povrtlarstvu, sa posebnim akcentom na uzgoj crvene paprike i proizvodnju rasade,
  - kvalitetan sadni materijal crvene paprike,
  - adekvatna sredstva zaštite od bolesti zasada,
  - osiguranje zasada od nesreće
  - đubrivo,
  - sufinansiran sistem za navodnjavanja.
  - podršku konsultanata poljoprivredne struke u svim fazama uzgoja crvene paprike,
  - ugovorom obezbjeđen plasman paprike u preduzeću Sava Semberija doo Bijeljina.
  Način objave javnog poziva, apliciranja i obavještavanja korisnika
  Svaki podnosilac prijave (fizičko lice) treba ispuniti sljedeće opšte kriterijume:
  - Podnosilac mora biti nezaposlena osoba registrovana na Zavodu za zapošljavanje RS - filijala Bijeljina kao tražilac posla;
  - Podnosilac mora u momentu predaje aplikacije imati registrovano nekomercijalno poljoprivredno gazdinstvo, raspolagati sa poljoprivrednim zemljištem (od minimalno 2.5 duluma) ili posjedovati ugovor o korištenju zemljišta za naredne 2 godine i na kojem će se uspostaviti proizvodnja paprike.
  - Podnosilac prijave mora imati prebivalište i baviti se poljoprivrednom djelatnošću na teritoriji Grada Bijeljina, te mora imati prethodno iskustvo u povrtlarskoj proizvodnji;
  - Parcela na kojoj će se pokrenuti proizvodnja crvene paprike mora imati pristup putu i stalni izvor čiste vode za navodnjavanje (česma, bunar, čatrnja, potok i sl.);
  - Zemljište za proizvodnju paprike treba ispunjavati potrebne agrotehničke i agropedološke uslove (osunčano i odgovarajućeg kvaliteta, zemljište ne smije biti močvarno i sa depresijama u kojima se zadržava voda, ne smije biti dio klizišta, i sl.);
  Kompletan tekst Javnog poziva na linku.
  Izjava o saglasnosti na linku.
  Obrazac za prijavu na Javni poziv na linku.