Međunarodni fond za raznolikost,

 • JAVNI POZIV UNESCO: Finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

  UNESKO je raspisao osmi poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD).
  Fond je formiran 2005. godine  s ciljem investiranja u projekte zemalja u razvoju, koji vode ka strukturalnim promjenama kroz upoznavanje politike i strategija koje direktno utiču na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza.
  Smjernice o upotrebi resursa IFC-a možete vidjeti na sljedećem linku: SMJERNICE
  Projekti koje podržava IFC u skladu su sa Konvencijom o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza iz 2005. godine i pokrivaju širok spektar aktivnosti, od izgradnje kapaciteta do analize i razvoja politika, podrške preduzetništvu i konsolidacije kulturnih industrija.
  IFCD-ov vodič sa bilješkama ima za cilj da aplikantima pomogne da na što efikasniji način pripreme svoje prijedloge projekata. Smjernice i prijedloge za apliciranje možete naći na sljedećem linku: PRIJEDLOZI
  Rok za podnošenje zahtjeva je 14. april 2017. godine. Sve prijave podnose se putem zvanične online platforme IFCD-a, te zahtjevi poslati mailom ili pismom neće biti uzeti u razmatranje.
  Sve informacije o proceduri podnošenja zahtjeva i selekciji, možete pronaći na linku: PROCEDURE.