projekat

 • "SMANJENJE SIROMAŠTVA KROZ UZGOJ STOKE": Potpisani ugovori o dodjeli steonih junica

  U okviru projekta "Smanjenje siromaštva kroz uzgoj stoke" koji zajedno realizuju humanitarna organizacija Muslim Aid i Grad Goražde, potpisani su ugovori o dodjeli steonih junica sa deset korisnika ovog projekta.

  Riječ je o projektu kojim se želi podići kapacitet marginaliziranih porodica iz ruralnih područja s tim da sami korisnici učestvuju sa 10 posto sredstava. Projektom u Goraždu obuhvaćeno je deset porodica, odnosno 40 njihovih članova.
   
  Ukupna vrijednost projekta iznosi 46.530 KM, od čega Muslim Aid učestvuje sa 28.280 KM, Grad Goražde 14.600 KM dok su korisnici obezbjedili 3.650 KM.
   
  Merima Bungur, jedna od korisnica projekta, kazala je da će ova pomoć mnogo značiti za njenu porodicu.
   
  - 'Živim u porodici koja broji četiri člana, a muž i ja smo nezaposleni. Ova donacija će biti od velike koristi za mene i moju četveročlanu porodicu - kazala je Bungur.
   
  Koordinatorica organizacije Muslim Aid Esma Smajkan izrazila je zadovoljstvo saradnjom sa Gradom Goražde s kojim ova organizacija realizuje treći projekat.
   
  - Na obostrano zadovoljstvo smo realizovali projekte podrške razvoja malinarstva, zatim kroz plasteničku proizvodnju i donaciju od 20 plastenika od 100 kvadratnih metara. Ovaj put doniramo steone junice, za 10 porodica. Junice su visoko kvalitetne, sa svom potrebnom dokumentacijom i potvrdom da su zdrave. Nadamo se da će biti od koristi, potrudili smo se da odaberemo osobe kojima je to stvarno potrebno. Nadamo se da je ovo jedan u niz od projekata koji će doprinijeti našoj uspješnoj saradnji u toku iduće godine - istakla je Smajkan.  
   
  Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović takođe je istakao jako dobru saradnju s organizacijom Muslim Aid koja se uspješno nastavlja.  
   
  - Uz prethodne projekte koji su bili od velikog značaja u ovom slučaju putem javnog poziva 10 porodica je ispunilo kriterije na bodovnoj listi od ukupno 12 prijavljenih. Gledala se socijalna strana i da li porodica ima male djece. U ponedjeljak je isporuka. Napravljen je obilazak gdje će biti smještene junice da se vidi da li ispunjavaju uslove koje zahtijeva ova organizacija. Danas smo razgovarali o budućim projektima za poljoprivrednu proizvodnju, da li će to biti opet projekti u sklopu kojeg će se dodjeljivati plastenici ili ćemo se odlučiti za mehanizaciju, zavisi od njih koliko imaju predviđenih sredstava za ovu godinu - istakao je gradonačelnik Goražda.
   
  Inače, Muslim Aid Sarajevo je predstavništvo nevladine humanitarne organizacije sa sjedištem u Londonu. Organizacija je osnovana 1985. godine i trenutno djeluje u 70 zemalja svijeta i pomaže svima kojima je pomoć potrebna, bez obzira na religiju, naciju ili rasu. Organizacija Muslim Aid Sarajevo je osnovana 2007. i od tada je fokusirana na pomoć najugroženijim kategorijama društva, djeci, samohranim majkama, osobama s invaliditetom, povratnicima i nezaposlenima. Misija ove organizacije je smanjenje siromaštva kroz razvijanje inovativnih i održivih rješenja. U skladu sa Muslim Aid misijom u BiH ova organizacija razvila je program Ekonomskog osnaživanja socijalno i materijalno marginaliziranih osoba kroz razvoj poljoprivrede. Program je organizovan na principima saradnje i sufinansiranja projekata.

  Sadržaj preuzet ovdje (FENA)

 • OPŠTINA FOČA: E-registar – povoljniji uslovi za investitore

  Uspješnom realizacijom Projekta LIFE Opština Foča je unaprijedila svoj regulatorni okvir, te je dobila elektronski registar i investicioni profil. Elektronski registar omogućava građanima i  privrednicima da  jednostavnije i brže dobiju potrebne informacije o tome kojem opštinskom organu treba da podnesu željeni zahtjev, u kojoj formi, koju dokumentaciju treba da prilože, te koliko će postupak koštati i u kojem roku će biti riješen.

  Ovaj registar  omogućava još i preuzimanje odgovarajućih obrazaca i zahtjeva, sadrži i ažurnu listu poticaja, daje jednake prilike svim zainteresovanim stranama za ravnopravno učešće u ostvarivanju dostupnih poticaja.
  Opština Foča je unaprijedila i pojednostavila 61 administrativni postupak koji je direktno vezan za obavljanje privredne aktivnosti u ovom gradu.

  Ovo se odnosi i na proces izdavanja građevinskih dozvola, gdje je uveden tzv. jednošalterski sistem poslovanja. To znači  na osnovu sporazuma sklopljenih sa javnim institucijama i komunalnim preduzećima, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove sada je u mogućnosti da po službenoj dužnosti, na osnovu podnesenog zahtjeva, prikuplja sve potrebne saglasnosti u ime investitora.

  Jedan od rezultata je i unapređenje sistema servisiranja investitora, koji sada funkcioniše po principu „sve na jednom mjestu“. U sklopu realizacije ovog pristupa detaljno su analizirane investicione mogućnosti Foče, izvršena priprema konkretnih lokacija za investiranje, opisani potencijali i konkurentske prednosti, te ponuđene informacije o podršci koju investitor može očekivati kod realizacije investicije.
  Usklađivanjem i skraćenjem administrativnih procedura, povećanjem predvidivosti rada kroz uspostavljanje E-registra i ažurne liste poticaja, te pripremom konkretnih projekata, predstavljenih u Investicionom profilu, Opština Foča će spremno dočekati buduće investitore i olakšati redovnoposlovanje firmama.

  Projekat LIFE provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

  E-registar Opštine Foča sada je dostupan na  http://eregistar.opstinafoca.rs.ba/.
  Navedene informacije su sadržane u Investicionom profilu, koji je dostupan na http://www.opstinafoca.rs.ba/wp-content/uploads/2018/07/Inv_profil_Foca_June-30-18_WEB_FINAL_BHS.pdf.

  Kompletan sadržaj možete pogledati ovdje
 • PROJEKAT U OBLASTI SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA: Opremanje radionice za izradu suvenira

  Predstavnici njemačke organizacije „Help“ su u saradnji sa opštinom Višegrad potpisali ugovore sa pet novih korisnika, čime je nastavljen projekat podrške poljoprivrednim proizvođačima.

  Samostalni stručni saradnik za lokalni razvoj u opštini Višegrad Radmilo Mihajlović rekao je da je vrijednost ovog projekta oko 20.000 KM, te da opština učestvuje sa oko 7.000 KM.

  „Zajedno sa ovih pet, ukupno 40 korisnika podržano je kroz ovaj projekat, koji podrazumijeva nabavku opreme i podršku u poljoprivredi, zapošljavanju i razvijanju njihovog biznisa“, ističe Mihajlović.

  On kaže da će organizacija „Help“ sa 10.000 KM finansirati i projekat u oblasti socijalnog preduzetništva tako što će opremiti radionicu za izradu suvenira.

  „Cilj ovog projekta je da se oni koji prodaju suvenire u gradu obavežu ugovorom da će kupovati predmete iz radionice, a suveniri će biti izloženi i u Višegradskoj kući, čime će oni imati sigurno tržište. Suveniri će se prodavati i u kioscima koji su dodijeljeni prodavcima suvenira“, kaže Mihajlović.

  Projekt menadžer organizacije „Help“ Bekir Omerbašić napomenuo je da će svi korisnici imati i obavezu desetočasovnog društveno-korisnog rada u ovoj opštini.

  Projekat pomoći poljoprivrednicima finansira njemačka Vlada, a sprovodi organizacija „Help“ u saradnji sa opštinom Višegrad.

  Sadržaj preuzet ovdje
  (SRNA)