Durići, Vlasenica; Foto Kadir Durić

Društvo
Slova
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove bh. entiteta Republika Srpska raspisala je 12. decembra 2016. godine javni oglas u kojem poziva fizička lica za izražavanje interesa za sudjelovanje u procesu uspostavljanja katastra nepokretnosti u ovom entitetu. Za rad u Komisiji za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava nad nepokretnostima, potrebni su: diplomirani pravnik, geodetsi stručnjak, predstavnik građana i zapisničar. Komisija će biti formirana za rad u općinama Vlasenica i Milići, odnosno za katastarske općine: Simići, Cerska, Vrsinje i Skugrići.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog poziva Geodetska uprava RS će obaviti intervju, a sa primljenim kandidatima će potpisati ugovor o djelu u pružanju konsultantskih usluga. Ukupno je potrebno po četiri osobe na svaku od oglašenih pozicija. Angažan konsultanata počet će odmah iza novogodišnjih praznika.
Svi zaineresirani za iskazivanj interesa uslove javnog poziva mogu naći na sljedećem linku