Društvo
Slova
UNESKO je raspisao osmi poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD).
Fond je formiran 2005. godine  s ciljem investiranja u projekte zemalja u razvoju, koji vode ka strukturalnim promjenama kroz upoznavanje politike i strategija koje direktno utiču na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza.
Smjernice o upotrebi resursa IFC-a možete vidjeti na sljedećem linku: SMJERNICE
Projekti koje podržava IFC u skladu su sa Konvencijom o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza iz 2005. godine i pokrivaju širok spektar aktivnosti, od izgradnje kapaciteta do analize i razvoja politika, podrške preduzetništvu i konsolidacije kulturnih industrija.
IFCD-ov vodič sa bilješkama ima za cilj da aplikantima pomogne da na što efikasniji način pripreme svoje prijedloge projekata. Smjernice i prijedloge za apliciranje možete naći na sljedećem linku: PRIJEDLOZI
Rok za podnošenje zahtjeva je 14. april 2017. godine. Sve prijave podnose se putem zvanične online platforme IFCD-a, te zahtjevi poslati mailom ili pismom neće biti uzeti u razmatranje.
Sve informacije o proceduri podnošenja zahtjeva i selekciji, možete pronaći na linku: PROCEDURE.