Društvo
Slova
Razvojni programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini organizuje okrugli sto pod nazivom “Dijaspora za ekonomiju regije” sa ciljem intenzivnijeg uključivanja dijaspore u razvoj opština Srebrenica, Bratunac, Milići, Vlasenica i Grada Zvornika. 
Ljudi iz dijaspore postaju sve važnije u radu javnih institucija i donatora, zbog toga UNDP planira organizirati niz okruglih stolova kako bi članovima dijaspore pružio mogućnost da izraze svoje interese, očekivanja i rezervacije oko angažmana u razvoju regiona.
Cilj ovih konsultacija je da UNDP zajedno sa javnom upravom olakša investiranje u region od strane dijaspore.
Tokom ljetnog perioda, biće organizovana dva okrugla stola u Srebrenici, 18. jula i 8. augusta.
Okrugli stolovi imaće dvije rasprave: jednu na temu unapređenja javne infrastrukture, i drugu na temu razvoja privatnog sektora. Tokom svake od ovih rasprava, učesnici će imati priliku odgovoriti: Kako investicije, doznake i donacije mogu biti efikasno i strateški investirane, koji su to elementi koji ograničavaju veći angažman dijaspore i Kakvi mehanizmi bi se mogli konstruisati kako bi se članovima dijaspore olakšalo investiranje?