Ekonomija
Slova
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva početkom 2017. godine započet će sa primjenjivanjem novog softvera za obradu novčanih podsticaja u poljoprivredi.
Kako piše portal Poljoprivreda.ba, zbog uvođenja ovog softvera obaveza svih poljoprivrednika u Federaciji BiH je da u periodu od 1. januara do 31. marta 2017. godine ažuriraju podatke o svojim poljoprivrednim resursima (zemljištu i/ili stoci) na gazdinstvu.
Fizička lica koja se bave poljoprivredom i žele ostvariti novčane podsticaje trebaju kao i ranijih godina podatake ažurirati u prostorijama općine po mjestu prebivališta, dok pravna lica ažuriranje podataka vrše u općinama po sjedištu registracije.
Fizička i pravna lica koja ne izvrše ažuriranje podataka neće biti uzeta u obzir tokom elektronske obrade podataka i neće moći ostvariti pravo na novčane podsticaje.
R.V.