Vijesti
Slova
Klizište u blizini Rudnika Miljevina kod Foče pokrenuto u noći između 20. i 21. januara 2017. godine još uvijek uzrokuje značajne probleme mještanima u selu Gornji Budanj, kojima je prekinut dovod električne energije i dotok pitke vode. Na sreću, klizište koje je pokrenulo veliku površinu brda iznad rudničkog kopa, nije odnijelo ni jednu kuću, iako postoji osnovan strah da bi se to uskoro moglo i desiti. Linija klizišta došla je do samoga naselja, odnijet je lokalni put, zatrpani bazeni sa pitkom vodom i pokidani su vodovi električne energije. Pored toga totalno su uništene dvije štale, a u direktnoj opasnosti je i pet porodičnih domova. Klizište je aktualiziralo staru temu iz ovih krajeva i ponovno stavilo odgovornost na Rudnik Miljevina. Mještani su mnogo puta ukazivali da bi se slične nesreće mogle desiti, a iz Rudnika su dolazila isključivo uvjeravanja da rade po svim propisima koje nalaže struka. I ovoga puta saopćeno je da su klizišta izazvana vremenskim neprilikama i da se može govoriti isključivo o prirodnoj nepogodi.
I pored toga, mještanima Gordnjeg Budnja, ugroženim klizištem, Uprava Rudnika je obezbijedila privremeni smještaj, te najavila da će biti obeštećeni. 
Klizište je oborilo oko 20 stubova niskonaponske mreže, pa je čitavu trasu u dužini od kilometar i po potrebno izmjestiti. Pričinjena šteta na elektro-mreži iznosi oko 30.000 KM. Još uvijek nije procijenjena ukupna šteta, a ona se može mjeriti stotinama hiljada maraka.