Vijesti
Slova
Predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica sastali su se u utorak 7. februara 2017. godine u Janji sa predstavnicima AD "Semberka-Bingo", ZZ "Agrofarmer" i Mjesne zajednice Janja. Razgovarano je o planskom pristupanju ovogodišnjoj sjetvi poljoprivrednih kultura za potrebe fabrike „Semberka“. Tom prilikom definisani su i principi podrške ovome projektu, te način i dinamika otkup poljoprivrednih proizvoda adekvatnih za preradu. Da bi projekat bio proveden u cjelosti Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će podržati poljoprivrednike i kooperante zemljoradničke zadruge „Agrofarmer“ u vidu sjemenskog krompira i vještačkog đubriva, kako bi se organizovala sjetva na preko 200 dunuma. Projektom će biti obuhvaćeno više od 40 kooperanata.