Vijesti
Slova
Sakib Softić, agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde u Den Hagu, predao je Zahtjev za reviziju Tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Nakon ovog, povijesno važnog događaja, u pratnji Dževada Mahmutovića, savjetnika člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, sastao se sa predstavnicima bh. zajednice u Holandiji.
Na fotografiji je u društvu sa Zvorničaninom Ibrahimom Majlovićem, aktivistom u bosanskoj zajednici u Arnemu. U znak zahvalnosti za veliki napor i hrabrost iskazanu u ovom procesu, Zvorničani su Softića dočekali domaćinski i zahvalili se za istrajnost u ovome poslu.
Podsjeetimo, Zvornik je imao 2.005 civilnih žrtava rata i jedan je od gradova sa najviše stadalih civila u prošlome ratu.