Vijesti
Slova
Piše: Emina Kotorić, dipl. ing. agr.

Da bismo imali kvalitetne, zdrave i provjerene plodove u našim vrtovima trebamo krenuti od samog početka proizvodnje, a to je priprema rasada. Kada želimo proizvesti rasad za sebe onda moramo voditi računa da ispunimo potrebne uslove kao što su: zdrav sjemenski materijal, profesionalni supstrat za sjetvu i pikiranje, temperatura vazduha i jačina svjetlosti. Sjemenski materija prije sadnje u supstrat treba tretirati nekim od fungicida na bazi Propamokarb+ hidrohlorid kao što je Previcur. Ovim preparatom se tretira da bi se izbjegla pojava polijeganja rasada (Pythium spp.).


Emina Kotorić, dipl. ing. agr.


 Simptomi polijeganja rasada su: 
-nakon klijanja dolazi do propadanja klice i biljka ne nikne,
-biljke koje niknu polegnu po tlu, brzo dobiju tamnu boju i osuše se, 
-propadanje u kružnim zonama,
-ukoliko je vlažnost visoka između biljčica vide se sivkaste paučinaste niti. 
Da bi suzbili i sprječili pojavu polijeganja treba voditi računa da sjetva ne bude pregusta, zalijevanje obavljati umjereno u jutarnjim satima, i preventivna primjena fungicida (Prvicur, Balb). Kada vršimo pikiranje rasada najbolje je to obavljati u stiropolnim kontejnerima jer zadržavaju toplotu i vlažnost, te i u tom periodu koristiti fungicid, bilo u vidu zalijevanja biljaka ili njihovim potapanjem u rastvor. Prilikom sijanja koristi se količina od 3 ml/m2, a drugo tretiranje treba obaviti dvije sedmice nakon prvoga u istoj količini od 3 ml/m2 uz primjenu 2-4 l vode po m2.
Supstrat koji se koristi u proizvodnji rasada mora biti dezinfikovan da ne bi došlo do zaraze mladih biljčica nekom od bolesti. Također treba biti obogaćen mikro i makroelementima, te slobodan od drugih sjemenki koje predstavljaju korov za rasad. Profesionalni supstrati namjenjeni isključivo za proizvodnju rasada imaju dobre vodovazdušne karakteristike i dobro održavaju relativnu vlažnost. 
Svjetlost je veoma bitan faktor  prilikom proizvodnje rasada. Ukoliko nema dovoljno svjetlosti biljke podliježu etiolaciji-izduživanju i poprimaju svijetlo zelenu boju, te samim time njihov rast je usporen. 
Temperatura vazduha se određuje na osnovu biljne kulture koja se nalazi u rasadniku. Različite biljne vrste zahtjevaju i različitu temperaturu vazduha. Promjena temperature zavisi i od fenofaze u kojoj se biljka nalazi. Okvirna temperatura za toploljubljive kulture kreće se od 25-28 o C i to je temperatura koja je potrebna za nicanje sjemena. U toploljubljive biljke spadaju: paprika, paradajz, krastavac, lubenica. Nakon nicanja, temperatura se smanjuje na 18-20 oC da bismo spriječili izduživanje rasada, jer kako nedostatak svjetlosti pogoduje pojavi etiolacije tako i pretjerana temperatura utiče na izduživanje. Tako smanjenu temperaturu treba održavati par dan, a nakon toga treba stvoriti konstantnu temperaturu od 20o C sve do faze kaljenja biljaka.
Kaljenje biljaka predstavlja fazu privikavanja rasada na snižene temperature bez doživljavanja stresa i šoka. U prvih par dana temperatura se postepeno smanjuje, a kasnije sve intenzivnije. Ukoliko ovo ne bismo radili i ako bismo biljku odmah iznijeli u plastenik ili na otvoreno polje gdje su temperature manje nego u rasadiku, biljka bi doživjela šok. Ovaj proces kaljenja traje 10 dana i u ovom periodu biljke se prihranjuju sa 0,5 % kalijumsulfatom da bi dobile čvrst korijen i elestičnije stabljike. Što je biljka otpornija sve je i spremnija za rasađivanje.Da bi smo imali kvalitetne, zdrave i provjerene plodove u našim vrtovima trebamo krenuti od samog početka proizvodnje, a to je priprema rasada. Kada želimo proizvesti rasad za sebe onda moramo voditi računa da ispunimo potrebne uslove kao što su: zdrav sjemenski materijal, profesionalni supstrat za sjetvu i pikiranje, temperatura vazduha i jačina svjetlosti.
Sjemenski materija prije sadnje u supstrat treba tretirati nekim od fungicida na bazi Propamokarb+ hidrohlorid kao što je Previcur. Ovim preparatom se tretira da bi se izbjegla pojava polijeganja rasada (Pythium spp.).
 Simptomi polijeganja rasada su: 
-nakon klijanja dolazi do propadanja klice i biljka ne nikne,
-biljke koje niknu polegnu po tlu, brzo dobiju tamnu boju i osuše se, 
-propadanje u kružnim zonama,
-ukoliko je vlažnost visoka između biljčica vide se sivkaste paučinaste niti. 
Da bi suzbili i sprječili pojavu polijeganja treba voditi računa da sjetva ne bude pregusta, zalijevanje obavljati umjereno u jutarnjim satima, i preventivna primjena fungicida (Prvicur, Balb). Kada vršimo pikiranje rasada najbolje je to obavljati u stiropolnim kontejnerima jer zadržavaju toplotu i vlažnost, te i u tom periodu koristiti fungicid, bilo u vidu zalijevanja biljaka ili njihovim potapanjem u rastvor. Prilikom sijanja koristi se količina od 3 ml/m2, a drugo tretiranje treba obaviti dvije sedmice nakon prvoga u istoj količini od 3 ml/m2 uz primjenu 2-4 l vode po m2.
Supstrat koji se koristi u proizvodnji rasada mora biti dezinfikovan da ne bi došlo do zaraze mladih biljčica nekom od bolesti. Također treba biti obogaćen mikro i makroelementima, te slobodan od drugih sjemenki koje predstavljaju korov za rasad. Profesionalni supstrati namjenjeni isključivo za proizvodnju rasada imaju dobre vodovazdušne karakteristike i dobro održavaju relativnu vlažnost. 
Svjetlost je veoma bitan faktor  prilikom proizvodnje rasada. Ukoliko nema dovoljno svjetlosti biljke podliježu etiolaciji-izduživanju i poprimaju svijetlo zelenu boju, te samim time njihov rast je usporen. 
Temperatura vazduha se određuje na osnovu biljne kulture koja se nalazi u rasadniku. Različite biljne vrste zahtjevaju i različitu temperaturu vazduha. Promjena temperature zavisi i od fenofaze u kojoj se biljka nalazi. Okvirna temperatura za toploljubljive kulture kreće se od 25-28 o C i to je temperatura koja je potrebna za nicanje sjemena. U toploljubljive biljke spadaju: paprika, paradajz, krastavac, lubenica. Nakon nicanja, temperatura se smanjuje na 18-20 oC da bismo spriječili izduživanje rasada, jer kako nedostatak svjetlosti pogoduje pojavi etiolacije tako i pretjerana temperatura utiče na izduživanje. Tako smanjenu temperaturu treba održavati par dan, a nakon toga treba stvoriti konstantnu temperaturu od 20o C sve do faze kaljenja biljaka.
Kaljenje biljaka predstavlja fazu privikavanja rasada na snižene temperature bez doživljavanja stresa i šoka. U prvih par dana temperatura se postepeno smanjuje, a kasnije sve intenzivnije. Ukoliko ovo ne bismo radili i ako bismo biljku odmah iznijeli u plastenik ili na otvoreno polje gdje su temperature manje nego u rasadiku, biljka bi doživjela šok. Ovaj proces kaljenja traje 10 dana i u ovom periodu biljke se prihranjuju sa 0,5 % kalijumsulfatom da bi dobile čvrst korijen i elestičnije stabljike. Što je biljka otpornija sve je i spremnija za rasađivanje.

(Podrinje.Online)


Agro centar "Zlatni klas"

Emina Kotorić, diplomirani inženjer agronomije, uposlena je u Agro centru "Zlatni klas" Miljanovci, Kalesija. U saradnji sa portalom Podrinje.Online stručnjaci ovoga centra redovno pružaju savjete poljoprivrednicima u sjeveroistočnoj Bosni, uzimajući u obzir klimu, kvalitet zemljišta i navike poljoprivrednika ovoga podneblja. Za više informacija i nabavku potrebnih proizvoda možete se obratiti direktno u Agro centar "Zlatni klas".

Agro centar „Zlatni klas“ raspolaže adekvatnim stručnim kadrom da odgovori na sva Vaša pitanja vezana za sjetvu, uzgoj, zaštitu i prihranjivanje biljaka. Na ovoj regiji jedino u Agro centru, koga inače karakterišu dobra opremljenost i povoljne cijene, možete naći sve za muzne uređaje, nabaviti rezervne dijelove i osigurati kompletan servis.
Za sva Vaša pitanja na raspolaganju stoji osoblje Agro centra „Zlatni klas“
Miljanovci bb, Kalesija 75260
Broj tel: 035617013
Nađite nas na Facebooku: https://www.facebook.com/agrocentar.zlatniklas