Vijesti
Slova
Uspješnom realizacijom Projekta LIFE Opština Foča je unaprijedila svoj regulatorni okvir, te je dobila elektronski registar i investicioni profil. Elektronski registar omogućava građanima i  privrednicima da  jednostavnije i brže dobiju potrebne informacije o tome kojem opštinskom organu treba da podnesu željeni zahtjev, u kojoj formi, koju dokumentaciju treba da prilože, te koliko će postupak koštati i u kojem roku će biti riješen.

Ovaj registar  omogućava još i preuzimanje odgovarajućih obrazaca i zahtjeva, sadrži i ažurnu listu poticaja, daje jednake prilike svim zainteresovanim stranama za ravnopravno učešće u ostvarivanju dostupnih poticaja.
Opština Foča je unaprijedila i pojednostavila 61 administrativni postupak koji je direktno vezan za obavljanje privredne aktivnosti u ovom gradu.

Ovo se odnosi i na proces izdavanja građevinskih dozvola, gdje je uveden tzv. jednošalterski sistem poslovanja. To znači  na osnovu sporazuma sklopljenih sa javnim institucijama i komunalnim preduzećima, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove sada je u mogućnosti da po službenoj dužnosti, na osnovu podnesenog zahtjeva, prikuplja sve potrebne saglasnosti u ime investitora.

Jedan od rezultata je i unapređenje sistema servisiranja investitora, koji sada funkcioniše po principu „sve na jednom mjestu“. U sklopu realizacije ovog pristupa detaljno su analizirane investicione mogućnosti Foče, izvršena priprema konkretnih lokacija za investiranje, opisani potencijali i konkurentske prednosti, te ponuđene informacije o podršci koju investitor može očekivati kod realizacije investicije.
Usklađivanjem i skraćenjem administrativnih procedura, povećanjem predvidivosti rada kroz uspostavljanje E-registra i ažurne liste poticaja, te pripremom konkretnih projekata, predstavljenih u Investicionom profilu, Opština Foča će spremno dočekati buduće investitore i olakšati redovnoposlovanje firmama.

Projekat LIFE provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

E-registar Opštine Foča sada je dostupan na  http://eregistar.opstinafoca.rs.ba/.
Navedene informacije su sadržane u Investicionom profilu, koji je dostupan na http://www.opstinafoca.rs.ba/wp-content/uploads/2018/07/Inv_profil_Foca_June-30-18_WEB_FINAL_BHS.pdf.

Kompletan sadržaj možete pogledati ovdje