Kultura
Slova
U Centru za kulturu Goražde, u organizaciji Instituta za jezik Sarajevo, u srijedu 1. Februara 2017. upriličiena je promocija izdanja ‘’Zbornik sa Drugog simpozija o bosanskom jeziku“. Promotori su bili Hadžem  Hajdarević, Jasmin Hodžić, Alen Kalajdžija i Zenaida Karavdić.
Veoma je važno raditi na podizanju svijesti o značaju izučavanja bosanskog jezika kazao je direktor Instituta za jezik dr. Alen Kalajdžija: ‘’Mi smo danas u Goraždu sa ciljem da predstavimo  publici u ovom dijelu BiH neka nova izdanja. U prvom planu želimo predstaviti ‘’Zbornik sa II simpozija o Bosanskom jeziku ‘’. Pored toga želimo također predstaviti neka od izdanja kao što je ‘’Pravopisni priručnik’’, zatim imamo jedan zbornik radova ‘’Jezik BiH’’ koji je rezultat jedne velike međunarodne konferencije. Želimo predstaviti ‘’Rječnik bosanskoga jezika’’. Ova promocija ne može iz korijena promjeniti naš odnos prema jeziku ali može skrenuti pažnju da se što više snage usmjere na to da se razvija svijest o važnosti njegovanja i očuvanja svoga maternjeg jezika’’.