Kultura
Slova
U Kalesiji je u četvrtak 2. februara 2017. promoviran četvrti broj časopisa „Šeherdžik“, koji se bavi kulturnom historijom Gornje Spreče, područja  na razmeđu općina Kalesija, Zvornik, Osmaci i Sapna.
O časopisu su govorili urednici mr. Dževad Tosunbegović i Samir Halilović, a promotori su bili prof. dr. Salih Kulenović i mr. Rusmir Đedović.
Objavljeni radovi se u najvećoj mjeri odnose na kulturno-historijsko naslijeđe Gornje Spreče i zvorničkog Podrinja. Novi broj  „Šeherdžika“ sadrži tekstove o  dovištu Orlić- Pašin-put, uz isticanje oživljavanja tradicionalnog godišnjeg okupljanja na tom mjestu što ima veliki značaj za povratak Bošnjaka u okolna naselja. 

Vrijedan je rad autora Rusmira Đedovića „Historijsko-geografska istraživanja naselja Šeherdžika“, kojim je dao značajan prilog upoznavanju prošlosti naselja Šeher kod Kalesije, koje je u XVI i XVII stoljeću bilo sjedište nahije Birač u Bosanskom sandžaku, a nekada se i zvalo Šeherdžik.
Značajan dio posvećen je  izvornoj muzici kalesijskog kraja kojim se nastoji podstaći afirmacija ali i studiozniji pristup i izučavanje ove muzike. Njena ekspanzija je počela krajem šezdesetih godina i bila je izuzetno popularna u cijeloj Bosni i Hercegovini i tadašnjoj Jugoslaviji. Tome su svakako najviše doprinijeli članovi čuvene Kalesijske trojke, ali i drugi muzičari kalesijskog kraja. Na promociji je pušten snimak klultne pjesme Kalesijske trojke  „Kad Ibro pođe zemlju da brani“
U časopisu je istaknut i primjer izgradnje mosta na rijeci Spreči zadužbina sadašnjeg kalesijskog prvog čovjeka Seada Džafića.
Izdavači časopisa su BZK Preporod Kalesija-Osmaci i Udruženje prognanika Gornja Spreča, a
pokrovitelji Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Općina Kalesija.
Muhamed Berbić