Ljudi i događaji
Slova
Edita Velić  je zastupnica u Skupštini BPK Goražde, a za Podrinje Online Edita govori o aktuelnoj situaciji sa kojom se mladi suočavaju u BPK Goražde.

“Mladi u BPK Goražde su prepušteni sami sebi. Sve što mladi žele mijenjati, moraju sami. Svaka i najmanja aktivnost zasnovana je na dobroj volji pojedinaca, entuzijasta koji žele nešto mijenjati”, kaže ova zastupnica.

Dodaje da je teško izboriti se sa sistemom, ali da zajedno sigurno možemo, te navodi jedan primjer.

"Primjerice, moj prijatelj Arman Bešlija je pokrenuo rock školu i teatar mladih u Goraždu, a za takve stvari ne nalazi se prostor za stabilno i sistemsko jačanje takvih projekata”, navodi Edita.

Edita Velić ističe da se želi posvetiti borbi za jednaka prava svih građana i građanki, kako BPK Goražde, tako i Bosne I Hercegovine. Posebno će se, kako kaže, fokusirati na prava djece i ranjivih kategorija. Želja joj je da inicijative poput pomoći djeci sa autizmom, uklanjanje arhitektonskih barijera, stvaranje boljih uslova za žene žrtve nasilja - dožive svoju realizaciju.

Na kraju dodaje da mladi od nje imaju pruženu ruku da zajedno stvaraju bolje uslove.

Amra Kamberović