Kultura
Slova
Iz štampe je početkom januara 2017. godine izašla knjiga „Drama-pismo“, autora Mirzeta Mustafića. Riječ je o knjizi koja u prvom dijelu donosi dramski tekst čija se radnja dešava u Zvorniku iza Drugog svjetskog rata, a drugi dio je fragmentirani tekst koji čine brojna pisma koja je autor dobio nakon objavljivanja svoje prve knjige, zatim svakodnevna korespondencija sa Zvorničanima rasutim po svijetu itd. Kroz cijelu knjigu proteže se nota nostalgije za Zvornikom i Bosnom i Hercegovinom, koju je kao jaku emociju autor uspio prenijeti na papir. Ta emocija raste daleko od zavičaja, a Mirzet Mustafić je baš daleko, u Bowling Green-u, u Sjedinjenim Američkim Državama.

Autor Mirzet Mustafić, emocije su proključale kada je krenula priča o starom Zvorniku

U dramskom tekstu Autor prikazuje društvene odnose unutar totalitarnog socijalističkog režima, posežući za humorom i narodnim doskočicama kao adekvatnom pomoći, da se pojasni uloga običnoga čovjeka u čvrsto strukturiranom društvenom uređenju, kojim upravljaju partija i obavještajne agencije. U vremenu socijalizma Mustafić je radio kao pravnik i sudija u Zvorniku i imao je priliku sresti se sa mnogim pričama i sudbinama koje su definitivno oblikovale ovu knjigu. 

Dramatizacija teksta "Drama-pismo", Đorđe Deurić i Saša Ikinić

Na promociji u Tuzli u formi skreča dramatizirani su dijelovi drame u režiji i izvedbi Saše Ikinića i Đorđa Deurića. O knjizi je govorila Fatima Memić, pjesnikinja iz Živinica. Violinu je svirala Arina Behlilović, mlada violinistica, čiji su korijeni iz Zvornika. Promocija u Zvornku bit će održana 28. januara 2017.Djevojka iz KUD "Modrački mornari" u narodnoj nošnji, kao "čuvarica" Mustafićeve prve knjige "Oprosti mi!"