Kultura
Slova
Petnaesta kulturno-vjerska manifestacija Dani Hasana Kaimije održava se ove godine od 25. maja do 18. juna 2017. godine u Zvorniku, a dio sadržaja će biti u Sapni, Bratuncu i Tuzli. Redovito, Manifestacija je obogaćena kulturnim i vjerskim sadržajima, a okuplja iz godine u godinu Bošnjake Zvornika i cijele Bosne i Hercegovine, koji na ovaj način uspravljaju i dokazuju svoju duhovnu ukorijenjenost na ovom prostoru.
Godine 2005. ustanovljena je Povelja za životno djelo i nagrada »Hasan Kaimija« za najbolje objavljeno djelo u prethodnoj godini iz oblasti književnosti i znanosti, a koje prvenstveno, uz najviše književno-estetske standarde afirmira duhovne i humanističke vrijednosti. Dosadašnji dobitnici povelje Hasan Kaimija za životno djelo su Nijaz Alispahić za 2005., hfz. Abdulah-ef. Budimlija za 2006., posthumno Hifzija-ef. Suljkić za 2007. godinu, Muhamed Filipović za 2008. godinu, Muhamed Huković za 2009. godinu, Ismet Smajlović za 2010. godinu, Omer Nakičević za 2011. godinu, Lamija Hadžiosmanović za 2012., hadži-hafiz Ismet-ef. Spahić za 2013. godinu, posthumno Mehmed-ef. Hafizović, za 2014. godinu, mr. Muharem-ef. Omerdić za 2015. godinu, a za 2016. godinu Meliha Terzić. 
Za najbolju objavljenu knjigu do sada su nagrade dobili: Husein Hasković, Nedžad Ibrišimović, Isnam Taljić, Džemaludin Latić, Vedad Spahić, Enes Karić, Ćazim Hadžimejlić, Adnan Jahić, Zlatko Topčić, Aida Abadžić-Hodžić, Samedin Kadić, dr. Adib Đozić i Refik Ličina.
P R O G R A M
KULTURNO-VJERSKE MANIFESTACIJE DANI HASANA KAIMIJE, 2017. – ZVORNIK
Četvrtak, 25. maj / 29. ša'ban 
10.00 Posjeta bosanskohercegovačkih književnika osnovnim školama, Zvornik, Križevići, Konjević Polje, Nova Kasaba i Sapna.

Petak, 9. juni / 14. ramazan 
13.00 Džuma-namaz; Riječanska džamija, Zvornik
14.00 Izložba slika Fikreta Jahića; Dom omladine, Zvornik
14.30 Svečano otvaranje ovogodišnje manifestacije i dodjela nagrada „Hasan Kaimija“ za 2017, Dom omladine, Zvornik

Subota, 10. juni / 15. ramazan 
19.15 Dodjela vakufname Jusufu ef. Latifoviću; Plato turbeta Mahmutovići
19.30 Promocija naučnoistraživačkog djela Od stećka do nišana akademika Ibrahima Pašića; Plato turbeta Mahmutovići; Promotori: prof.  dr. Sanjin Kodrić, Hadžem Hajdarević, književnik i prof. dr. Senadin Lavić 
20.25 Šehidska dova;  Plato turbeta Mahmutovići
20.30 Omladinski iftar; Plato turbeta Mahmutovići
21.30 Vaz za omladinu; Plato turbeta Mahmutovići, Nezim-ef. Halilović Muderis

Nedjelja, 11. juni / 16. ramazan 
19.30 Razgovor o rahmetli Aliji Uzunoviću; Džamija Kozluk; Sudjeluju: dr. Izet Šabotić, Bekir-ef. Šuško i Mehmed Pargan
20.30 Džematski iftar;  Džamija Kozluk, 20,30 h
                            
Utorak, 13. juni / 18. ramazan 
19.15 Promocija knjige autora Huseina Haskovića „Kore i okorci“ – zbirka poezije, Hranča; Promotori: Hadžem Hajdarević, Mirzet Hamzić i Husejn Hasković.
20.30 Zajedniki iftar; Hranča,

Srijeda 14. juni / 19. ramazan 
19.30 Izložba rukotvorina; Džamija Karakaj
19.45 Tribina “Žena kroz Svetu Riječ”; Džamija Karakaj; Uvodničarka: Dr. Dževada Šuško
20.30 Iftar za žene; Restoran “Đilo”, Karakaj

Četvrtak, 15. juni / 20. ramazan 
19.00 Promocija Mesnevije (prijevod: Ahmed ef. Mešić); Sala Općinskog vijeća, Sapna; Promotori: Dr. Izet Pajević i Dr. Elvir Musić.
20.30 Iftar; Tekija Mehmed-efendije Hafizovića, Kraljevići, Sapna

Petak, 16. juni/ 21. ramazan 
19.00 Dodjela nagrada za najbolje učeničke radove & Međunarodno pjesničko veče Dana Hasana Kaimije; Tvrđava Kula-Grad; 
Učestvuju: Enes Halilović (Novi Pazar), Faiz Softić (Sarajevo, Luxembourg), Hadžem Hajdarević (Sarajevo), Husein Hasković (Sarajevo), Lidija Pavlović-Grgić (Sarajevo), Mehmed Meša Đedović (Kalesija), Mehmed Pargan (Zvornik), Milica Milenković (Niš), Mile Stojić (Sarajevo), Mustafa Balje (Prizren), Mustafa Zvizdić (Sarajevo), Naida Mujkić (Zenica) i Sead Beli Husić (Banovići). 
20.30 Zajednički iftar; Tvrđava Kula-Grad

Subota, 17. juni / 22. ramazan 
19.00 Posjeta turbetu Hasana Kaimije; Kula-Grad
20.30 Zajednički iftar; Kula-Grad
Zikr; Džamija Kula-Grad
19.15 Izložba Nasihe Bajić i Samre Šljivić – Hol amfiteatra Behram-begove medrese, Tuzla
19.30 Slovo o bosanskom jeziku, četrdeset pet godina rada Instituta za jezik u Sarajevu: Zbornik radova s Drugog simpozija o bosanskom jeziku – Istraživanje, formiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive; Amfiteatar Behram-begove medrese u Tuzli; Govore: Alen Kalajdžija, Aida Kršo i Hadžem Hajdarević. 

Nedjelja 18. juni / 23. ramazan 
19.30 Mevlud; Stadion Divič,
20.30 Veliki iftar; Stadion Divič 

Prisustvo svim sadržajima je besplatno.