Kolumne
Slova
Piše: Mehmed Pargan

U Banja Luci i svim gradovima bh. entiteta RS u nastavnom procesu je dopušten samo jedan jezik: srpski! Bosanski jezik satjeran je bukvalno garaže i džamijske objekte, zajedno sa dvije-tri stotine djece, čiji roditelji ne žele prihvatiti da se njihov jezik zove srpski ili bošnjački. Njima dolaze nastavnici iz Sarajeva ili Tešnja kako bi im držali nastavu. Oni su u klasičnom postratnom getu. Hrvatski jezik skoro da je totalno izbrisan iz ovoga entiteta, jer hrvatska politika priželjkuje da svi Hrvati žive na jednom prostoru (po mogućnosti u državi koja bi se zvala Herceg-Bosna, a formirala bi se na dijelovima Bosne i Hercegovine, na kojima poslije rata žive većinski Hrvati i na kojima također danas nema bosanskoga jezika) – tako da se previše i ne bune zbog zabrana. Na trideset kilometara od Sarajeva, u Kiseljaku, gdje su većinski Hrvati, zabranjen je bosanski jezik. Na 100 metara od Sarajeva, u Istočnom Sarajevu, zabranjen je bosanski jezik. A Sarajevo šuti! Šuti intelektualna elita! Šute mudrozani i mudroseri! Šute zaštitnici ljudskih prava! Šute plaćeni da se za ta prava bore! Šute stranci, šute domaći... Kada odem u Vrbanjce, treba mi širokokutni objektiv da bih fotografisao učionicu u kojoj sjede djeca - tako su male i uske. Skoro bez zraka... Bez jezika... Bez nastavnika (njihovi nastavnici angažovani su na određeno, bez redovnih plaća, bez budućnosti...).


Mehmed Pargan

Zaista je zanimljiva potreba ljudi u ovoj zemlji da šute godinama nad ovim činjenicama. Naša borba u Vrbanjcima, Zvorniku, ili pak u Istočnom Sarajevu, ili pak u Kiseljaku, 22 godine skoro da nikoga ne zanima. Iako je 51% ljudi u ovoj zemlji kazalo da govori bosanskim jezikom, koji je ustavna kategorija, taj jezik je zabranjen tamo gdje su većinski Srbi i Hrvati. Možda još uvijek neko živi u ovoj zemlji a da to ne zna? Zašto onda šute i oni iz Banja Luke, i oni iz Sarajeva, i oni iz Mostara, koji ovih dana oru internet svojim slobodarskim izjavama, stavovima i prijedlozima.
U takvim okolnostima modernog aparthejda koji vlada širom Bosne i Hercegovine, ovih dana je u Sarajevu, ali i u ostatku Bosne i Hercegovine (ponajviše u Banja Luci i Mostaru) podignuta opšta hujdurma o razdvajanju predmeta B/H/S na bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik. Mnogi su ovu međunarodnu skraćenicu za tri funkcionalna i ravnopravna jezika u Bosni i Hercegovini odavno počeli shvatati kao ime jezika, reducirajući pravo govornika bosanskog jezika na ovu skraćenicu, a pri tome zadržavajući pravo onima koji govore (i isključivo na svojoj teritoriji dopuštaju) srpski i hrvatski jezik, da svoj jezik nazivaju onako kako žele. Oni se sada bore da sačuvaju taj hibridni jezik!!!
Potpuno je nejasna, neobjašnjiva, dodvoravajuća i samoponižavajuća potreba naše javnosti da se bori za skraćenicu B/H/S. Svakom učeniku i njegovim roditeljima u Sarajevu daje se PRAVO na jezik koji žele govoriti. Naravno da u Banja Luci ne razumiju takav pristup, jer tamo niko nema pravo na drugi jezik, osim na srpski! Tamo nema podjela, jer svi moraju i mogu biti samo Srbi i učiti samo srpski jezik. A ako su po nesreći Bošnjaci, onda mogu imati jezik koji im nametnu Srbi, dajući mu ime koje ne postoji. Pri tome javnost (ma šta to značilo i šta se pod pojmom javnosti podrazumijevalo) objašnjava da se radi o podjelama i o mogućnosti da u Sarajevu imamo tri škole pod jednim krovom. 
Sarajevo nije imalo dvije škole pod jednim krovom čak ni onda kada je dnevno na grad padalo po nekoliko hiljada granata. Iako Sarajevo danas nema nekadašnji demografski sastav, ovdje je ipak ostavljeno pravo i mogućnost njegovim stanovnicima svih vjera i svih etničkih pripadnosti da izaberu svoj put i svoj jezik. Treba znati da u Sarajevu postoji i Katolička gimnazija u kojoj se govori isključivo hrvatski jezik i da učenici koji pohađaju tu nastavu nemaju pravo na izbor. Ali, radi se o pravo vlasnika te škole da ponudi svoj plan i program i onaj kome to odgovara može da izabere da li će pohađati tu školu. To nikome ne smeta. Čak i Bošnjaci upisuju svoju djecu u tu školu. Sarajevo preferira mogućnost da svako ima pravo izabrati ono što želi. Tako je i moguće da u Sarajevu djeca uče srpski jezik ili da uče hrvatski jezik...
Da li je to moguće tamo gdje vlada HDZ? Da li je to moguće u bh. entitetu RS? Naravno da nije! Tamo su dvije škole pod jednim krovom već dugo zaštićeni nacionalni koncept gradnje šovinističkog društva, obrazac podjela i način ophođenja sa drugima i drugačijima.
Nevjerovatno je da se davanje prava djeci, u Sarajevu, na njihov jezik, smatra negativnošću, a da tamo gdje je pravo uskraćeno, to ove iste kritizere ne zanima. Zanimljivo je da se davanje prava na jezik djeci smatra mogućim pravljenjem tri škole pod jednim krovom, a da pri tome kritizere ne zanima činjenica da u rigidnom hadezeovskom društvu već decenijama postoje takve škole, a da se takve već uvode u RS-u. Tamo ljudi imaju pravo ili na srpski ili na hrvatski, a u Sarajevu pravo govornika bosanskog jezika na svoj jezik, tamo gdje je oko 90% onih koji govore bosanski i izjašnjavaju se tako, želi se zamijeniti nametanjem nečega što se zove B/H/S. Zanimljivo je to pravo javnosti da uskrati drugima pravo! 
Paradoksalne su konstrukcije koje se ovih dana protežu socijalnim medijima: bosancima ukinuto pravo na jezik!!! 
Želi se kazati da je bosanska opcija nešto što se zove B/H/S. A da nije bosanski jezik!!! 
Moj jezik i jezik mojih pradjedova je bosanski. Moje dijete govori bosanski. Ja pišem na bosanskom. I nije mi jasno zašto i do kada će to nekome smetati. Meni ne smeta da bilo ko svoj jezik nazove bilo kako. Rado ću se boriti za njegovo pravo. Ali, neću dopustiti samozvanim zaštitnicima mojih prava da gaze ta moja prava. Prošla su vremena kada su se prava mogla ukidati dekretima. Dolazi novo vrijeme, vraćanja sistema u ravnotežu, ma šta da mi mislili i čemu da se nadali. 
Kada se slegne mulj poslije poplave vraćat ćemo se u prošlost i izučavati ovo vrijeme u kojem se ljudi više bore za ukidanje tuđih prava nego za ostvarivanje svojih!!! 

(Podrinje.Online)