Vijesti
Slova
Alen Hedo je prva osoba u BPK-a Goražde sa 100 posto invaliditetom koja je zaposlena u prosvjeti. Put nije bio lagan, a o  njegovoj borbi i motivaciji možete čitati u nastavku.
"Osnovna motivacija koja me tjera da moram da se borim za sebi prilagođeniji život i općenito da se borim za prava osoba sa invaliditetom je podrška mojih roditelja i meni dragih ljudi ali svakako i želja da živim život dostojan svakog čovjeka, a ne nikako na marginama društva, diskriminisan, donekle i ponižen na osnovu nedostataka koje imam", kaže Alen Hedo.

Nedavno je zaposlen u SSŠ "Džemal Bijedić", te je to aktuelna tema, i kaže da ga to posebno raduje. Njegov život se u potpunosti promjenio.

"Od dana kada sam ja postao član nastavnog kolektiva SSŠ " Džemal Bijedić" moj život se zaista promjenio u pozitivnom pogledu. Zahvaljujući direktoru Admiru Kurtoviću ali i čitavom kolektivu te škole ja
sam zaista sretna osoba jer sam prihvaćen na najljepši način, svi se trude i nude mi pomoć u bilo kojem pogledu ako je potrebna iako ja želim i borim se da svoj posao obavljam što samostalnije da nisam teret
bilo kome. Ali naravno svjestan da imam kolege koji su spremni da mi pomognu zaista budi radost i oduševljenje", navodi Hedo.

Neizbježne su bile borbe i barijere
"Da bih govorio o barijerama sa kojim se osobe sa invaliditetom susreću trebale bi mi sigurno jedne novine i pitam se da li bi i tako uspio sve da navedem. Tako da barijere kroz koje sam ja prolazio bih podijelio u 2 grupe : Prva grupa su arhitektonske prepreke i nepristupačnost ulica, pješačkih prelaza, pa i ustanova koje bi zbog svoje važnsosti morale biti pristupačne svima. Druge barijere su barijere uglavama pojedinaca od kojih ovisi provedba određenih Zakona i konvencija koji regulišu prava osoba sa invaliditetom. Kao osnovno Ustavno pravo je i pravo na zapošljavanje radno sposobnih osoba. Moj invaliditet ne znači da nisam radno sposoban ali zbog pojedinaca koji ne žele da gledaju na život realno ja to svoje osnovno Ustavno pravo sam čekao 4 godine. Međutim, da ima odgovornih ljudi koji poštuju prije svega Zakon, kompetencije, obrazovanje, želju i zalaganje osoba sa invaliditetom dokaz je ovaj moj radni angažman u školi", objašnjava Alen.

Planovi za budućnost
"Konstantno usavršavanje znanja iz oblasti Prava je svakako moja težnja i želja. Dakle, planiram upisati Doktorski studij u Sarajevu ali to sve ovisi od stalnih izvora primanja s obzirom da su za taj korak potrebna veća finansijska sredstva", dodaje Alen. Na kraju poručuje i kaže da bi volio da u nama više radi naš u narodu poznat "inat Bosanski" koji će biti usmjeren na samo pozitivne stvari. Bez borbe nema ni pobjede i da nikad prvenstveno mladi ljudi ne odustaju u borbi, a rezultat će prije ili kasnije doći. Posebna poruka osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama je da im sve barijere na koje naiđu budu snaga i motiv u borbi za svoja prava.


Amra Kamberović