Vijesti
Slova
U Kantonalnoj bolnici Goražde  boravila je ekipa ortopeda Opće bolnice „prim.dr Abdulah Nakaš“ u Sarajevu na čelu sa prof.dr. Ismetom Gavrankapetanovićem, a tom prilikom, nakon pregleda opreme,  konstantovano je  da se operacije mogu  raditi u Kantonalnoj bolnici. Također urađena je prva,  zahtjevna i teška  operacija lakta, koja je prošla u najboljem redu.

Održan je i  sastanak s predstavnicima  menadžmeta ove zdravstvene ustanove i ministricom za socijalnu politiku, zdravstvo raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Sabirom Bešlijom na kojem je razgovarano o mogućnostima saradnje dviju zdravstvenih ustanova, uzimajući u obzir da je  Kantonalna bolnica u Goraždu odnedavno bogatija za opremu koja je neophodna za realizaciju operativnih, ortopedskih zahvata.Direktorica Kantonalne bolnice Nermina Kamenica kazala je da će  ubuduće dogovoriti saradnju za potrebe  pacijenata kako ne bi odlazili u Sarajevo da rade hiruške zahvate koji su mnogo komplikovani, a ujedno iziskuju velike  materijalne troškove za ovaj kanton i Zavod zdravstvenog osiguranja.

Pored pružanja mogućnosti pacijentima za obavljanje operativnih zahvata u Bosansko-podirnjskom kantonu, prema riječima ministrice Sabire Bešlije, otvaraju se i mogućnosti za stvaranje ušteda koje bi, prema procjenama, na godišnjem nivou iznosile i do 100.000,00 KM.

Kompletan tekst možete pogledati ovdje
Naslovna fotografija