Vijesti
Slova
Udruženje žena "EVA" Rudo,  u narednom periodu ima u planu da realizuje nekoliko projekata, predavanja i motivacionih radionica.

Predstavnica Udruženja "EVA", Marija Ivanović, rekla je da trenutno  realizuju  dva projekta, jedan prema opštini Rudo, a drugi je podržan u okviru Regionalnog programa za lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD, koji finansira  Evropska  unija (EU) a
implementira  Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Opštinom Rudo. Ovo Udruženje podstiče žensko preduzetništvo.

"Do kraja  godine po Opšinskom projektu Udruženje ima  u planu da održi predavanje na temu „PREVENCIJA RAKA GRLIĆA MATERICE“  povodom 16 dana  aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama  i motivacione radionice  ručno pletenih  i heklanih predmeta u kojima se žene usavršaju za rad  za partnersko Udruženje „UDRUŽENE“ iz Sarajeva", rekla je predstavnica Udruženja "EVA", Marija Ivanović.

Po projektu u okviru Regionalnog programa  lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD, počele su pripreme za obuku krojenja i šivenja koja počinje u novembru za 20 nezaposlenih žena, u trajanju  od 3 mjeseca.

"Da  bi pomogli afirmaciju i podstakli žensko preduzetništvo putem kućne radinosti  dve polaznice iz socijalne kategorije  koje budu  uspešno završile obuku u vidu donacije dobiće po jednu šivaću mašinu koje su projektom nabavljene", dodaje predstavnica ovog Udruženja.

Inače, ovo Udruženje je osnovano 2015. godine kao nezavisno i neprofitno udruženje. Cilj je da poboljšaju  socio-ekonomski položaj žena u Rudom kroz razvoj ženskog preduzetništva. Ono okuplja 35 žena različitog profila, starosne dobi i obrazovanja.

Amra Kamberović