Ljudi i događaji
Slova

"Od 2012.godine NBZ je mreže Audio Braj internet Klub čitaonica – Mreža ABIKČ. U saradnji sa Bibliotekom sa slijepa i slabovida lica RS kao i bibliotekama okruženja, želimo ovoj kategoriji korisnika učiniti informacije i sve ono što im je potrebno  dostupnijim", rekla je direktorica Narodne biblioteke Zvornik, Nega Stjepanović.

Konkurisali su na više adresa, uključujući I Ministarstvo prosvjete i kulture RS potražujući sredstva za izgradnju i opremanje tonskog studija kako bi fond audio knjiga za ovu kategoriju korisnika uvećavali I kako bi im ABIKČ čitaonica pružala veći obim usluga.

JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik, smještena je objektu Kasina u centru grada. Raspolaže sa 70 000 naslova različitih stručnih grupa koje su dostupne stanovnicima opštine Zvornik i regije.U okviru biblioteke radi čitaonica sa 20 mjesta u kojoj se svakodnevno mogu pročitati dnevna i nedeljna štampa. Građanima su na raspolaganju i pet kompjutera koji imaju internet vezu.

Direktorica ove biblioteke Nega Stjepanović kaže da se u u Narodnoj biblioteci Zvornik  organizuju brojni edukativni sadržaji za najmlađe i tinejdžere, ali i za odrasle. Tu su i brojne knjižvne i večeri poezije na kojima se sugrađani mogu družiti sa poznatim piscima ali i zavičajnim piscima i pjesnicima.

"S obzirom da je prava nedelja  u oktobru nedelja djeteta, imali smo brojne aktivnosti sa mališanima koji su krenuli u prvi razred OŠ. Željeli smo ih upoznati sa knjigom I Bibliotekom kao zdanjem u keme se za njih čuvaju knjige. Nastavili smo brojne radionice  u područnim školama (Karakaj, Čelopek Tršić), u najskorije vrijeme ćemo održati radionicu I u OŠ u Križeićima gdje smo neke sadržaje ranije realizovali", kaže Stjepanović.


Obzirom da je oktobar  mjesec knjige, u gostima su imali dječijeg pisca iz Banja Luke Vida Vukelića, I još brojne sadržaje kroz posjete muzejskoj zbirci, obilježavanje Evropskog dana jezika. Na 63. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu će predstaviti svoja tri izdanja. Roan Dečak koga je pojeo gušter, Prepisku Kočićevu i Pustolovine Stegana Hajdina.

Pored toga, biblioteka će svakako na sajmu nabaviti značajna broj novih naslova za sve strukture korisnika. Do  kraja godine će održati dvije ili tri promocije i nastaviti sa radionicama.

"Svjesni velike odgovornosti koja je na bibliotekama, zaposleni u Narodnoj  biblioteci i muzejskoj  zbirci Zvorniku bilježe dobre rezultate i drže korak sa savremenim tokovima modernog bibliotekastva.U mnogim oblastima zvornički bibliotečki radnici su uzor drugima i pioniri u spajanju starog i novog, u kulturnoj, prosvetnoj, humanističkoj i socijalnoj ulozi koju vrše u lokalnoj sredini i okruženju. To pokazuje povećanje i proširenje usluga, korišćenje savremenih tehnologija i internet prezentacije, raznovrsni programi čime Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik ostaje centar kulturne sredine i čuvar lokalnog naslijeđa", kaže direktorica ove biblioteke.

 Inače, Narodna biblioteka i muzejska zbirka u Zvorniku, koja je sa radom počela davne 1946. godine,  predstavlja spoj tradicionalnog i modernog, čuvar je znanja i most između prošlosti i budućnosti.Upravo zato Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik postoji dugo i najbrže se prilagođava modernim tehnologijama i promjenama ukusa i potrebama korisnika.
U proteklih par godina mnogo se ulagalo  u Ustanovu ali samo ulaganjem u biblioteku čuva se identitet sredine i nacije, naslijeđe i kulturna baština, sve ono što kao pisani, audio, video i slikovni trag identifikuje jedan narod i zemlju. Civilizacije koje nisu imale svoje pismo i biblioteke da prikupe i sačuvaju napisano, nisu ostale upamćene. Ostali su oni narodi koji su zapisivali i čuvali svoje pisane izvore.

Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik radi 7 – 19 sati, subotom 8 – 13 sati.

Fotografija preuzeta ovdje


Amra Kamberović